Menu

O przedszkolu Dokumenty do pobrania Rekrutacja do przedszkola Rada Rodziców Zajęcia dodatkowe Programy wychowania przedszkolnego Przedszkole w mediach

Dla rodziców

 

Harmonogram zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu:

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez panią Dagmarę Świrad we wszystkich grupach dwa razy w tygodniu. Podczas zajęć dzieci uczą się języka poprzez zabawę. Śpiewają piosenki w języku angielskim, przyswajają proste i krótkie zwroty, liczby, kolory, a także nazwy przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka. Treści zająć wprowadzane są według programu zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

RELIGIA

Zajęcia prowadzi ks. katecheta Mariusz Godek
Zajęcia z religii realizowane są w poniedziałki i środy w grupie IV, V i VI dla dzieci 5 i 6 letnich za zgodą rodziców. Podczas zajęć dzieci w grupie IV pracują z podręcznikiem do nauki religii dla dzieci 5 - letnich "Spotkanie dzieci Bożych", a dzieci z grupy V i VI z podręcznikiem "Kocham dobrego Boga". Podręczniki wykorzystywane w pracy z dziećmi są zgodne z programem nauczania.

RYTMIKA

       Zajęcia muzyczno - ruchowe mają na celu rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci,rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu. Poprzez rozwijanie słuchu muzycznego - kształcenie poczucia rytmu - poprawne śpiewanie piosenek - poprawne i estetyczne poruszanie się - wspólne muzykowanie - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Zajęcia realizowane są zgodnie z programem własnym "Świat rytmu i muzyki".
Na zajęciach rytmicznych dzieci poznają piosenki zgodne z daną porą roku i omawianą tematyką. Oprócz śpiewania piosenek przedszkolaki uczą się różnych tańców - współczesnych oraz ludowych, biorą udział w zabawach ruchowych. W toku zajęć rytmicznych dzieci uczą się także rozróżniać dźwięki wysokie i niskie, a także reagować ruchem ciała na ustalony sygnał muzyczny.
Zajęcia realizowane są przez nauczycielki przedszkola dwa razy w tygodniu 15 - 20 min dla dzieci 3 i 4 letnich, 20 - 30 min dla dzieci 5 i 6 letnich. Czas zajęć może być wydłużony według potrzeby dzieci.


LOGOPEDIA

Zajęcia prowadzi Pani Marta Maciejowska
Ćwiczenia odbywają się dla dzieci 5 i 6 - letnich zakwalifikowanych po przeprowadzonych badaniach przesiewowych.

Ponadto kontynuowane są wprowadzone w 2015 roku tzw. "Poranki logopedyczne". Są to ćwiczenia logopedyczne z elementami logorytmiki, prowadzone w każdej grupie przedszkolnej pod kierunkiem nauczycieli. Mają one na celu usprawnianie aparatu oddechowego, artykulacyjnego, słuchowego i fonacyjnego dzieci.

Cele zajęć:

 •        Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.
 •        Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 •        Usprawnianie narządów mowy.
 •        Korygowanie zaburzeń mowy w zakresie fonetyki, gramatyki i strony leksykalnej.
 •        Utrwalanie nabytych umiejętności.
 •        Wzbogacenie zasobu słownictwa dziecka.

 

GRY I ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzone są we wszystkich grupach przez wychowawczynie poszczególnych grup dwa razy w tygodniu, mają one charakter grupowy. W grupach młodszych 15 – 20 minut, a w grupach starszych 30 minut. Dzieci podczas ćwiczeń nabywają odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, ich ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane oraz zapobiegają wadom postawy. Kształtowanie zdolności motorycznych oraz umiejętności ruchowych jest jednym z celów kierowanej aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne sprzęty m. in. tunel, równoważnia, drabinki, woreczki, szarfy itp.

TAŃCE

zajęcia dodatkowe płatne realizowane poza podstawą programową przedszkola

WTOREK

GODZINA 14:45 - 15:15 GRUPA V i VI SALA NR 14 W BUDYNKU SZKOŁY

GODZINA 15:30 - 16:00 GRUPA I, II, III i IV SALA NR 4 W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Gminne Przedszkole w Malawie
  Malawa 199B
  36-007 Krasne

  Wicedyrektor mgr Brygida Korab przyjmuje strony:
  wtorek 7.30 - 9,30
  piątek 8.00 - 10,00
  (w innych dniach: po wcześniejszym umówieniu się osobistym lub telefonicznym – tel. 17 230 03 20)
 • 17 230 03 20
  17 230 03 22

Galeria zdjęć