Menu

Dokumenty do pobrania Rekrutacja do przedszkola Rada Rodziców Zajęcia dodatkowe Programy wychowania przedszkolnego

Dla rodziców

Rekrutacja do przedszkola

Potwierdzenie_woli_przyjecia_dziecka_do_przedszkola.pdf

Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.pdf

Zal_1_do_rekrutacji.docx

Zal_2_do_rekrutacji.docx

Regulamin_Rekrutacji._Gminnego_Przedszkola_w_Malawie.pdf

Zarzadzenie_Wojta_Gminy_Krasne.pdf

Zal._do_Zarzadzenia_Wojta_Gminy_Krasne.pdf

Szanowni Rodzice,

Zgłoszenie dziecka do przedszkola polega na:

 1. pobraniu z przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Proces rekrutacji nie obejmuje dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 28 lutego 2017 r.

 1. złożeniu wypełnionego wniosku w przedszkolu od dnia 1 do 31 marca 2017 r. w przedszkolu w gabinecie dyrektora lub w sali nr 4 (na parterze).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola (zakładka „Dla Rodziców – Rekrutacja do przedszkola”).

Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola dostępny jest:

 • w budynku przedszkola (w gabinecie dyrektora lub w sali nr 4)
 • na stronie internetowe przedszkola (przedszkolemalawa.edupage.org.pl w zakładce „Dla Rodziców – Rekrutacja do przedszkola”).

Terminy rekrutacji:

 • od 1 do 31 marca 2017 r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 7 kwietnia 2017 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;
 • 10 kwietnia 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • Od 11 do 25 kwietnia 2017 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 28 kwietnia 207 r. - podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Gminne Przedszkole w Malawie
  Malawa 199B
  36-007 Krasne

  Wicedyrektor mgr Brygida Korab przyjmuje strony:
  wtorek 8.00 - 10.00
  czwartek 7.30 - 9.30
  (w innych dniach: po wcześniejszym umówieniu się osobistym lub telefonicznym – tel. 17 855 42 02)
 • 17 230 03 20

Galeria zdjęć