Menu

Cała Polska Czyta Dzieciom Cała Polska Czyta Dzieciom - dyplomy uznania AKADEMIA AQUAFRESH MAMO, TATO WOLĘ WODĘ! BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE Kubusiowi Przyjaciele Natury CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Dzieciństwo bez próchnicy MALI uczniowie idą do szkoły Przedszkole z Pasją Poranki logopedyczne Nakrętki dla Amelki Sprintem do maratonu Akademia Zdrowego Przedszkolaka Relacje z projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka Podsumowanie 9 edycji "Mamo, tato, wolę wodę" ,,CAŁE PRZEDSZKOLE ZBIERA BATERIE’’ DZIECIAKI MLECZAKI

Projekty i przedsięwzięcia

,,CAŁE PRZEDSZKOLE ZBIERA BATERIE’’

https://przedszkolemalawa.edupage.org/album/?#gallery/353

Wraz ze wzrostem poziomu życia, narastającym problemem stają się odpady powstające w wyniku działalności człowieka. Na ich ilość, oprócz czynnika demograficznego, bezpośredni wpływ ma styl życia i poziom świadomości społeczeństwa. 
Szczególnie trudnym, ale też niezwykle pilnym do rozwiązania problemem, w zakresie gospodarki odpadami, jest kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte i przeterminowane akumulatory 
i baterie. Odpady tego typu ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, cechy biologiczne i inne właściwości mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt bądź całego środowiska. Powstają one w głównej mierze w wyniku działalności przemysłowej 
i usługowej człowieka. Pomimo znacznego podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa polskiego, związanego z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą zła lub niepełna gospodarka odpadami, nadal stan wiedzy oraz gotowość do racjonalnych działań w tej sferze są niedostateczne. Dlatego konieczne jest prowadzenie intensywnych działań informacyjnych 
i edukacyjnych w celu uzmysłowienia konieczności podjęcia dalszych prac związanych 
z poznaniem źródeł odpadów, opracowywaniem metod skutecznego zmniejszania ich wpływu na środowisko i wreszcie wprowadzaniem nowych metod efektywnej zbiórki i recyklingu różnego rodzaju odpadów, w szczególności przeterminowanych i zużytych akumulatorów i baterii.
Te argumenty były bodźcem do rozpoczęcia w naszym przedszkolu akcji zbiórki zużytych baterii oraz przenośnych akumulatorów. W zbiórce wzięły udział dzieci ze wszystkich grup, a także kadra pedagogiczna oraz personel przedszkola. Wspólnymi siłami udało się zebrać 300 kg zużytych baterii oraz przenośnych akumulatorów. Dzięki nawiązaniu współpracy 
z Organizacją Odzysku REBA, wszystkie zebrane przez nas szkodliwe odpady, zostały 
w bezpieczny sposób przetransportowane oraz posegregowane. Dzięki poddaniu recyklingowi zużytych baterii oraz przenośnych akumulatorów: zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska, odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk oraz zmniejsza się ilość odpadów na składowisku.
W konkursie wzięło udział 35 dzieci z naszego przedszkola. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono 4 miejsca. Oto lista laureatów:
I miejsce: Julia Litwin (2 428 sztuk zużytych baterii)
II miejsce: Zofia Bałchan (1 804)
III miejsce: Filip Graboń (1 788)
IV miejsce: Maja Kawalec (1 705)
Ponadto przyznano 13 wyróżnień. Bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji i propagowanie proekologicznych postaw już od najmłodszych lat. Zachęcamy do dalszego zbierania zużytych baterii, bo od września startujemy ponownie 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Koordynator konkursu: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Magdalena Gniewek

 

Aktualności

Kontakt

 • Gminne Przedszkole w Malawie
  Malawa 199B
  36-007 Krasne

  Wicedyrektor mgr Brygida Korab przyjmuje strony:
  wtorek 7.30 - 9,30
  piątek 8.00 - 10,00
  (w innych dniach: po wcześniejszym umówieniu się osobistym lub telefonicznym – tel. 17 230 03 20)
 • 17 230 03 20
  17 230 03 22

Galeria zdjęć