Menu

O przedszkolu Dokumenty do pobrania Rekrutacja do przedszkola Rada Rodziców Zajęcia dodatkowe Programy wychowania przedszkolnego Przedszkole w mediach

Dla rodziców

Rekrutacja do przedszkola

ZAPISY DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MALAWIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zgłoszenie dziecka do przedszkola polega na:

 1. Pobraniu z przedszkola/ze szkoły lub ze strony internetowej przedszkola wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Proces rekrutacji nie obejmuje dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola. Rodzice tych dzieci składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 28 lutego 2018 r.

 

 1. Złożeniu wypełnionego wniosku w przedszkolu od dnia 1 do 30 marca 2018 r. w przedszkolu w gabinecie dyrektora lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola (zakładka „Dla Rodziców – Rekrutacja do przedszkola”).

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest:

 • w budynku przedszkola (gabinet dyrektora) lub w sekretariacie szkoły
 • na stronie internetowe przedszkola (przedszkolemalawa.edupage.org.pl
  w zakładce „Dla Rodziców – Dokumenty do pobrania”).

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • od 01 do 30 marca 2018 r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 10 kwietnia 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;
 • 12 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 13 do 25 kwietnia 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 27 kwietnia 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 • od 07 do 21 maja 2018 r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • do 28 maja 2018 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola;
 • 30 maja 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • od 01 do 08 czerwca 2018 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 12 czerwca 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

regulamin_rekrutacji.pdf

W celu odczytania skanu dokumentu należy otworzyć go w nowym oknie jako obraz - "otwórz grafikę w nowej karcie"

        

Aktualności

Kontakt

 • Gminne Przedszkole w Malawie
  Malawa 199B
  36-007 Krasne

  Wicedyrektor mgr Brygida Korab przyjmuje strony:
  wtorek 7.30 - 9,30
  piątek 8.00 - 10,00
  (w innych dniach: po wcześniejszym umówieniu się osobistym lub telefonicznym – tel. 17 230 03 20)
 • 17 230 03 20
  17 230 03 22

Galeria zdjęć